vrijdag 11 oktober 2019 - 15:15

Het stemrecht, ook voor uitzendkrachten !

Een leuke nieuwigheid tijdens de sociale verkiezingen van 2020 is het feit dat ook uitzendkrachten zullen kunnen gaan stemmen.

Dit recht is van toepassing op alle motieven van uitzendwerk, vervangingen inbegrepen. De uitzendkrachten zullen hun stemrecht kunnen uitoefenen in het bedrijf van “de gebruiker”, dat wil zeggen het bedrijf waar ze werkelijk aan de slag zijn.

Anciënniteitsvoorwaarden

Maar om dit recht te genieten, moet men beantwoorden aan een dubbele anciënniteitsvoorwaarde:

  1. De uitzendkracht moet 3 maanden ofte 65 werkdagen zonder onderbreking gewerkt hebben in de TBE tussen 01/08/2019 en dag “X” (incluis).
  2. De uitzendkracht moet 26 werkdagen presteren tussen dag “X” en dag “X+77” (incluis).

Uitzendkracht op de lijsten?

De werkgever, de “gebruiker”, moet elke uitzendkracht die voldoet aan de eerste anciënniteitsvoorwaarde opnemen op de voorlopige kiezerslijst. Deze lijst bevat de informatie over de werknemers die stemgerechtigd zijn.

Opgelet! Indien bepaalde uitzendkrachten zonder geldige reden niet werden opgenomen in de lijst, dan kan de vakbond er een zaak van maken via de OR / het CPBW tot dag “X+7” ten laatste.

Vervolgens, op dag “X+77”, wanneer de kiezerslijsten definitief moeten zijn, voegt de werkgever die uitzendkrachten toe die tegen dan ook aan de tweede anciënniteitsvoorwaarde voldoen.