woensdag 23 september 2020 - 14:30

Wil je meer impact hebben? Stem ABVV!

Net zoals je in nood je vrienden leert kennen, wordt het belang van een goede vakbond duidelijk en zichtbaar in crisissituatie. Gedurende de hele gezondheidscrisis hebben jouw delegees samen met ons gestreden om ervoor te zorgen dat jouw rechten gerespecteerd worden. Ze hebben onderhandeld over nieuwe arbeidsvoorwaarden, zodat jij beschermd wordt. Omdat jouw fysieke en financiële gezondheid onze topprioriteit is, nu meer dan ooit. Dankzij ons harde werk zijn we erin geslaagd om goede afspraken te maken en COVID-19 te laten erkennen als beroepsziekte in de cruciale sectoren. Dit alles was echter alleen mogelijk dankzij jouw vakbond. 

In november zullen de sociale verkiezingen –initieel in mei gepland– eindelijk plaatsvinden. Dit is het moment om jouw steun te betuigen aan het ABVV door voor Lijst 3 te stemmen.

Wat hebben we tijdens de gezondheidscrisis bereikt in sectoren en bedrijven?

Het is onmogelijk om alle akkoorden –die in de sectoren en bedrijven werden gesloten– op te sommen, vandaar vind je hieronder enkele voorbeelden op sectoraal niveau. Nog veel andere voordelen zijn onderhandeld door jouw delegees in jouw bedrijf. 

Invoering van een groepsverzekering ‘ziektekosten’ in de schoonmaak- en bewakingssector. 
Ter beschikking stellen van hulpmiddelen ter verbetering van het telewerken in de sector van de scheikunde en petroleum.
Gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de opbouw van rechten in heel veel sectoren, zodat je toch een volledige eindejaarspremie en/of syndicale premie ontvangt.
Verschillende sectorspecifieke ‘Heropstartgidsen’, onder andere in de bouwsector en de bewaking.
Zoals gezegd, het zijn maar enkele voorbeelden. Er zijn er zo veel meer.

Naast het werk dat op sectoraal niveau is verricht, hebben we ook verschillende verbeteringen op economisch en sociaal niveau bereikt: 

  • De verhoging van de ziekte-uitkering naar 70% van een begrensd loon, voor alle zieken vanaf 1 maart. 
  • De erkenning van COVID-19 als beroepsziekte in andere sectoren dan alleen de gezondheidszorg.
  • Een generieke gids om de tewerkstelling terug op gang te trekken en aanvullende bedrijfs-en sectorplannen, zodat bedrijven veilig kunnen heropstarten. 

Wij willen daarbij ook onze militanten bedanken omdat zij er steeds voor gezorgd hebben dat de maatregelen werden nageleefd en hun collega’s in alle veiligheid konden werken. En, last but not least, een welgemeende dank je wel aan de werkloosheidsdiensten voor de -in deze moeilijke tijden- vlotte uitbetaling van de uitkeringen en de dienstverlening aan onze leden.

Het einde is nog niet helemaal in zicht. De periode die we hebben meegemaakt en nog steeds meemaken, zal onuitwisbare sporen achterlaten. Onze vakbond blijft strijden zodat periodes van werkloosheid als gevolg van corona in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie, voor een verhoging van het minimumloon tot €14 per uur, voor sociale uitkeringen,… 

Om dat allemaal te bereiken zal jouw steun bij de sociale verkiezingen in november essentieel zijn. Stem 3 en kies voor een betere toekomst.

Meer info over de sociale verkiezingen op onze website