donderdag 26 september 2019 - 13:45

We zijn op zoek naar kandidaten

Onze kandidatenlijsten moeten klaar zijn in maart 2020. Heb je belangstelling? Surf dan als de bliksem naar ons inschrijvingsformulier!

Wij zoeken ABVV-delegees:

  • voor het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Dat comité waakt over de veiligheid, de gezondheid en de arbeidsomstandigheden.
  • voor de Ondernemingsraad (OR). Die raad buigt zich over de economische situatie en de werkgelegenheid in je bedrijf.

Welke kandidaten?

  • Jij en je collega’s die al delegee zijn.
  • Collega’s die de waarden van het ABVV verdedigen of die belangstelling tonen voor onze acties.
  • Collega’s die interessante vragen of opmerkingen hebben over de arbeidsorganisatie, het loon of de veiligheid.

Nieuwe kandidaat?

De effectieve bescherming begint tussen 12 en 25 januari 2020. Tot dan is discretie vereist.

Twee voorwaarden

  • Tussen 18 en 65 jaar oud zijn.
  • Minstens 6 maanden anciënniteit hebben op de verkiezingsdag.

Als kandidaat engageer jij je om je collega’s te vertegenwoordigen, verdedigen en ondersteunen.

Gezond evenwicht!

Zorg dat je het voltallige personeel van je bedrijf vertegenwoordigt bij het opstellen van de kandidatenlijsten.

Een evenwicht tussen arbeiders, bedienden, kaders, jonge en minder jonge werknemers, vrouwen en mannen, werknemers van
buitenlandse origine en werknemers die in ploeg werken is belangrijk. Hoe representatiever je lijst, hoe meer je collega’s zich ermee identificeren en hoe groter de kans dat ze op het ABVV zullen stemmen.

Geen ervaring?

Geen paniek: als ABVV-kandidaat sta je er nooit alleen voor. Je kan op de steun van jouw afdeling rekenen: vakbondssecretarissen en medewerkers staan aan je zijde, adviseren en ondersteunen je. Daarnaast biedt de Algemene Centrale – ABVV veel vormingen aan nieuwe kandidaten aan.

Heb je belangstelling? Surf dan als de bliksem naar ons inschrijvingsformulier en wie weet contacteren we je om deel te nemen!