donderdag 26 november 2020 - 14:30

Bedankt kameraden!

Bedankt aan al onze sympathisanten en militanten!

De inzet van onze militanten, op en rond de werkvloer, heeft de sociale verkiezingen mogelijk gemaakt. En de stem van al onze sympathisanten geeft onze delegaties de nodige kracht. De context waarin de verkiezingen plaatsvonden was niet min: het coronavirus, de veiligheidsmaatregelen, het uitstel van de verkiezingen, de benarde economische situatie, het telewerk, enzovoort.

Desondanks kregen werknemers dit jaar opnieuw de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen in de overlegorganen van hun bedrijven. Op zich al een hele verwezenlijking! Nu kan weer werk gemaakt worden van koopkracht, preventie en meer welzijn. Hopelijk zien de meesten onder jullie zich ook beloond met de totstandkoming van een strijdvaardige delegatie.

Jullie kunnen al wie voor jullie gestemd heeft bedanken door in of aan het bedrijf onze affiche met "bedankt" op te hangen.

Goed gewerkt kameraden! Samen sterk!