donderdag 29 oktober 2020 - 10:15

Campagne voeren in geval van telewerk

2020, raar jaar. Niet alleen werden de sociale verkiezingen uitgesteld tot november, in heel wat bedrijven zien we onze collega’s minder doordat thuiswerk de norm is. Dit houdt in dat jij jouw manier van actievoeren en mogelijks ook je boodschap zal moeten aanpassen. Vanuit de Europese regelgeving is het niet toegestaan om collega’s die geen lid zijn van het ABVV, e-mails te versturen zonder dat zij hiervoor hun toestemming hebben gegeven. Deze toestemming bekomen is niet eenvoudig, daarom geven we je graag volgende tips mee:

Digitaal campagne voeren via intranet of bedrijfsmail met toestemming van het bedrijf:

Spreek met je werkgever af dat hij/zij een ruimte op de server voorziet waarop alle campagnemateriaal geplaatst wordt. Eens deze ruimte gecreëerd is, stuurt je werkgever een mail -met daarin de link naar die ruimte- naar alle medewerkers. Zo hebben zij toegang tot al het materiaal.

Geen mogelijkheid om een plaats op de server te bemachtigen?

Stuur het materiaal naar je werkgever en vraag deze om alles naar alle medewerkers en werknemersafgevaardigden CPBW/OR te mailen (opgelet: iedereen in BCC – blind copy).

Heb je collega’s die geen werkmailadres hebben?

  1. Maak gebruik van de aanplakborden in het bedrijf.
  2. Vraag aan je werkgever om bij de oproepingsbrief campagnemateriaal te voegen.

Digitaal campagne voeren via het internet:

Het internet biedt verschillende mogelijkheden om campagne te voeren. Je kan gebruik maken van onder meer:

  • E-mail en nieuwsbrieven
  • Websites
  • Sociale media

Facebook is momenteel het platform bij uitstek om een breder publiek via sociale media aan te spreken en te betrekken. Maar er zijn ook ABVV-delegaties die experimenteren met WhatsApp (direct messaging) of Instagram.

Probeer te weten te komen welke sociale media door jouw collega’s gebruikt worden en op welke manier zij in contact met je willen blijven. Probeer je collega’s regelmatig, maar correct en beleefd, te informeren over relevante nieuwtjes van je delegatie.

Wil je gebruik maken van e-mail of direct messaging zoals WhatsApp, en je hebt al de contactgegevens van verschillende collega’s? Vraag dan eerst ieders toestemming.

Wil je bijvoorbeeld met Facebook aan de slag gaan, maar je weet niet hoe? Neem dan eens een kijkje in onze digitale brochure over “Campagne voeren met sociale media”.

Succes!