donderdag 30 januari 2020 - 14:30

Ter herinnering: Dag X

Ter herinnering: X is een belangrijke datum in het sociale verkiezingsproces. X is de dag waarop de verkiezingsdatum in het bedrijf wordt gepost. Afhankelijk van de verkiezingsdatum valt deze dag tussen 11 en 24 februari.

Belangrijk: welke stappen vooraf aan dag X?

X = tussen 11.02.2020 en 24.02.2020

X = de dag waarop de officiële aankondiging, met onder meer de verkiezingsdatum, gepost wordt.

Vóór X, moeten volgende elementen duidelijk zijn:

  • De verkiezingsdatum (als de verkiezingen over meerdere dagen zijn gespreid).
  • De uurregeling van de verkiezingen.
  • Het aantal mandaten per orgaan.
  • Een eventuele verhoging van het aantal afgevaardigden (na unaniem, schriftelijk akkoord tussen de werkgever en de representatieve vakbonden).
  • De verdeling van deze mandaten per categorie.

Als de OR of het CPBW unaniem beslissen om elektronisch te stemmen, wordt deze beslissing ook in advies X vermeld.