maandag 30 maart 2020 - 16:30

Nieuwe data sociale verkiezingen

De COVID-19-crisis heeft de organisatie van de sociale verkiezingen verstoord. Eerst gepland in mei, vervolgens bevroren om de gezondheid van de werknemers te beschermen. Uiteindelijk zullen ze in november plaatsvinden.

In gezamenlijk overleg hebben werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de G10 beslist om de sociale verkiezingen, die voorzien waren voor de periode tussen 11 en 24 mei, uit te stellen naar een andere datum. Zo zullen ze plaatsvinden van 16 tot 29 november 2020.