vrijdag 7 augustus 2020 - 15:00

De procedure van de sociale verkiezingen herstart : hou je klaar!

In september gaat de procedure terug van start. Waar moet je op letten? Wanneer vindt de nieuwe stemperiode plaats?

De verkiezingen (dag Y) worden tussen 16 en 29 november 2020 gehouden (tenzij een nieuwe pandemiegolf zou uitbreken).

Wanneer vindt het volgende gesprek met de directie plaats?

De organen (OR/CPBW) moeten zo snel mogelijk samenkomen (virtueel of fysiek) om de hervattingsdatum van de procedure vast te stellen, d.w.z. de dag « X+36 » = tussen 23 september en 6 oktober.
We raden je daarom aan om je werkgever aan te spreken om begin september een vergadering vast te leggen.

Welke punten moeten tijdens deze vergadering besproken worden?
De nieuwe verkiezings-datum bepalen
  • De datum moet tussen 16 en 29 november liggen.
  • In principe wordt de oorspronkelijke datum automatisch overgezet in de nieuwe periode (het zogenaamde spiegeleffect).

Ex.: als de oorspronkelijke verkiezingsdatum op de eerste dinsdag was vastgelegd, zal de nieuwe datum ook worden vastgelegd op de eerste dinsdag van de nieuwe periode.

  • Je kan echter -binnen de OR/het CPBW- besluiten om een andere datum vast te leggen (altijd tussen 16 en 29 november). Er moet natuurlijk een akkoord zijn, en de beslissing wordt genomen volgens de regels voorzien in je huishoudelijk reglement (unanimiteit, meerderheid, enz.).

De werkgever kan niet op eigen houtje beslissen om een andere datum vast te leggen!

Opmerking: voor bedrijven die de procedure te laat zijn gestart en waarvan de stemming gepland was na de oorspronkelijke wettelijke periode op 24 mei, is een inhaalsysteem voorzien. In dit geval wordt het spiegeleffect niet toegepast, maar wordt de vertraging weggewerkt. Concreet: de nieuwe datum moet binnen de wettelijke nieuwe verkiezingsperiode vallen. Meer info bij jouw vakbondsafdeling.

De openingsuren van het stembureau bepalen

Ter herinnering: de stemming moet tijdens de normale werkuren plaatsvinden. Als de openingsuren van het stembureau vastgelegd zijn, neem je hetzelfde uurrooster/dezelfde openingsuren over.
Er is echter ook een mogelijkheid om hiervan af te wijken (onder voorbehoud van een akkoord binnen de OR/het CPBW) om:

1. de openingsuren te veranderen/verplaatsen.

2. de openingsuren te verlengen (en eventueel een tweede dag vast te leggen).

Deze verlenging kan nodig zijn om te kunnen voldoen aan de social distancing (COVID-19) in de stembureaus.

3. Het is echter niet mogelijk om het aantal oorspronkelijk vastgelegde openingsuren te verminderen.

Hoe moeten de werknemers geïnformeerd worden eens de dag en de openingsuren zijn vastgesteld?

Uiterlijk 7 dagen voor de (nieuwe) « X+36 » moet de werkgever een nieuw bericht ophangen in het bedrijf. Daarin moet alleen vermeld worden:

  1. De nieuwe verkiezingsdatum.
  2. De openingsuren van het stembureau.
  3. De nieuwe verkiezingskalender (de andere sleuteldata van de procedure).

Opmerking: alleen deze drie punten moeten worden meegedeeld in het bericht. Alles wat voor de opschorting van de procedure is besloten, blijft ongewijzigd.