CPBW, OR, waarover gaat het ?

Sociale verkiezingen zijn er dus om afgevaardigden te verkiezen voor het CPBW of voor de OR in het bedrijf. Kandidaten kunnen opkomen voor een van beide of voor beide organen.

Waarover gaat het precies?

Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het CPBW houdt zich bezig met de veiligheid, de werkomgeving, de gezondheid en het welzijn op het werk. Een bedrijf heeft een CPBW wanneer er minstens 50 werknemers zijn. Er zijn drie kandidatenlijsten mogelijk : een voor de arbeiders, een voor de bedienden, en ook een voor de jonge werknemers, op voorwaarde dat er minstens 25 werknemers jonger zijn dan 25 jaar op de dag van de verkiezingen.

De Ondernemingsraad (OR)

De OR houdt zich bezig met de economische situatie en met de tewerkstelling in het bedrijf. Er is een OR in bedrijven die minstens 100 werknemers tellen. Voor de ondernemingsraad zijn er vier kandidatenlijsten : een van de arbeiders, een van de bedienden, een van de jonge werknemers en een van de kaderleden. Voor een jongerenlijst moeten er zoals bij het CPBW minstens 25 werknemers jonger dan 25 jaar zijn. Voor een kaderlijst moeten er minstens 15 kaderleden zijn.