Sociale verkiezingen, waarover gaat het ?

Bij de sociale verkiezingen duiden de werknemers hun vertegenwoordigers in hun bedrijf aan. Ze doen dat om de vier jaar. Ze laten hun stem horen via de afgevaardigden in de overlegorganen.

Het gaat over het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en over de ondernemingsraad (OR). Die twee overlegorganen hebben elk hun eigen bevoegdheidsdomein.

Iedereen die in het bedrijf werkt heeft stemrecht, ook de stagiairs en de leerlingen. Je moet wel minstens sinds drie maanden in het bedrijf werken. De nationaliteit van de werknemers heeft geen belang.

De afgevaardigden zijn er om de belangen van hun collega's te verdedigen.