Wie kan afgevaardigde worden ?

Van 9 tot 22 mei 2016 zijn er sociale verkiezingen in duizenden bedrijven. De werknemers kiezen hun vertegenwoordigers voor de komende vier jaar. Belangrijke verkiezingen dus, want als vertegenwoordiger laat je de stem van alle collega’s horen. Je kunt kandidaat zijn voor het Comité Preventie en Bescherming op het Werk of voor de Ondernemingsraad.

Wat zijn de voorwaarden om kandidaat te zijn?

  • Je moet vanzelfsprekend in de onderneming werken, ofwel met een arbeidscontract, ofwel als leerling of stagiair.
  • Je kunt je alleen kandidaat stellen voor de werknemerscategorie waartoe je zelf behoort.
  • Je moet ten minste 18 jaar en jonger dan 65 jaar zijn.
  • Op de dag van de verkiezingen moet je zes maanden ononderbroken dienst hebben in het bedrijf. Of je moet het voorgaande jaar negen maanden dienst hebben met onderbrekingen.
  • De nationaliteit is van geen belang.
  • Je mag geen preventieadviseur of vertrouwenpersoon zijn.

Overtuigd? Vul dan het formulier "ik ben kandidaat" in.